Hệ thống giáo dục Mỹ

Đặc điểm chung: - Giáo dục Mỹ chủ yếu là nền giáo dục công, do chính quyền liên bang, tiểu bang, địa phương ở Mỹ...

Tổng quan về du học Mỹ

Những thông tin cơ bản: - Tên nước: Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (United States of America) - Tên thường gọi: Mỹ - Diện tích: 9.826.675km2, đứng...

5 lý do hàng đầu khiến SV quốc tế lựa chọn Đại học South...

Mỹ - đất nước có số lượng người nhận giải thưởng Nobel nhiều nhất, số giáo sư, tiến sĩ, nhiều nhất, nền văn hóa...

Tư vấn tài chính