Danh sách các trường tại Phần Lan

[easingslider id=”979″]
[divider type=”space” margintop=”0″ marginbottom=”25″]

[styled_title]Học viện Kaplan Singapore[/styled_title]
Duhocinec12Kaplan bắt đầu từ những bắt đầu khiêm tốn các đây hơn 70 năm khi người sáng lập Stanley Kaplan bắt đầu dạy các lớp học thêm ở văn phòng tại Brooklyn vào năm 1938. Từ đó, Kaplan đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và sự nghiệp quốc tế hàng đầu cho các cá nhân, trường học và các tổ chức thương mại, phục vụ cho hơn 1 triệu sinh viên từ hơn 500 khu học xá trên thế giới…. Xem Thêm

[divider type=”space” margintop=”0″ marginbottom=”25″]

[styled_title]Học viện Kaplan Singapore[/styled_title]
Duhocinec12Kaplan bắt đầu từ những bắt đầu khiêm tốn các đây hơn 70 năm khi người sáng lập Stanley Kaplan bắt đầu dạy các lớp học thêm ở văn phòng tại Brooklyn vào năm 1938. Từ đó, Kaplan đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và sự nghiệp quốc tế hàng đầu cho các cá nhân, trường học và các tổ chức thương mại, phục vụ cho hơn 1 triệu sinh viên từ hơn 500 khu học xá trên thế giới…. Xem Thêm

[divider type=”space” margintop=”0″ marginbottom=”25″]