Ngành quản trị nhà hàng khách sạn

Ngành quản trị nhà hàng khách sạn

Ngành Thương mại và Quản lý nhà hàng, khách sạn đang ngày càng khao khát nguồn nhân lực cấp quản lý được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm